Select Page

PROGRAM DITAWARKAN BAGI PROGRAM KERJASAMA BERSAMA KOLEJ IPTS

FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
 • Bacelor Kaunseling
 • Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 • Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 • Bacelor Pendidikan (BimbingandanKaunseling)
 • Bacelor Pendidikan (PBMP)
 • Bacelor Pendidikan (TESL)
 • Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)
 • Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
 • Bacelor Ekonomi
 • Bacelor Perakaunan
 • Bacelor Pentadbiran Perniagaan
FAKULTI PERHUTANAN
 • Bacelor Sains Perhutanan
 • Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
 • Bacelor Sains Teknologi Kayu
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
 • Doktor Perubatan Veterinar
FAKULTI PERTANIAN
 • Bacelor Sains Pertanian
 • Bacelor Sains Hortikultur
 • Bacelor Sains Pengurusan Perladangan
 • Bacelor Pertanian (Akuakultur)
 • Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
 • Bacelor Sains Perniagaantani
FAKULTI KEJURUTERAAN
 • Bacelor Kejuruteraan (Awam)
 • Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
 • Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
 • Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem)
 • Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
 • Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
 • Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
 • Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer dan Komunikasi)
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
 • Bacelor Komunikasi
 • Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
 • Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
 • Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa
  Mandarin
 • Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa
  Arab
 • Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu)
 • Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 • Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa
  Perancis
 • Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa
  Jerman
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
 • Doktor Perubatan
 • Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
 • Bacelor Sains (Dietetik)
 • Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
 • Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 • Bacelor Kejururawatan
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
 • Bacelor Seni Bina Landskap
 • Bacelor Sains Seni Bina
 • Bacelor RekaBentuk (Reka Bentuk Perindustrian)

 

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 • Bacelor Sains Komputer (Sistem Komputer)
 • Bacelor Sains Komputer (Multimedia)
 • Bacelor Kejuruteraan Perisian
 • Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer)
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
 • Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
 • Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia
 • Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi
 • Bacelor Sains (Kepujian) Biologi Sel dan Molekul
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
 • Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
 • Bacelor Sains Bioindustri
PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
 • Asasi Sains Pertanian
FAKULTI SAINS
 • Bacelor Sains Biologi dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Matematik dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Statistik dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Fizik dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Kimia dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Kimia Petroleum dengan Kepujian
 • Bacelor Sains dalam Sains Bahan dengan Kepujian
 • Bacelor Sains dalam Sains Instrumentasi dengan Kepujian
 • Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Biologi
 • Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Fizik
 • Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Kimia
 • Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Matematik
 • Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Statistik
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
 • Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
 • Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
 • Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
 • Bacelor Muzik
 • Bacelor Sains Pembangunan Manusia
 • Bacelor Pengajian Pengguna
 • Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan
 • Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi
  Maklumat

 

 

Permohonan
SPM/setaraf

Permohonan Untuk Menyambung Tahap Bagi Lepasan SPM, SKM dan Matrikulasi.

 

Kategori Permohonan
SPM/setaraf

Penting! • Kategori-kategori pemohon lepasan SPM/setaraf ke IPTA

STPM/setaraf

Penting! • Kategori-kategori pemohon lepasan STPM/setaraf

Panduan
Syarat Am Permohonan

Syarat-syarat am program pengajian bagi program lepasan SPM dan STPM setaraf