Select Page

SENARAI PROGRAM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
 • Bacelor Kaunseling
 • Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
 • Bacelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 • Bacelor Pendidikan (BimbingandanKaunseling)
 • Bacelor Pendidikan (PBMP)
 • Bacelor Pendidikan (TESL)
 • Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)
 • Bacelor Pendidikan (Sains Pertanian)
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
 • Bacelor Ekonomi
 • Bacelor Perakaunan
 • Bacelor Pentadbiran Perniagaan
FAKULTI PERHUTANAN
 • Bacelor Sains Perhutanan
 • Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
 • Bacelor Sains Teknologi Kayu
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
 • Doktor Perubatan Veterinar
FAKULTI PERTANIAN
 • Bacelor Sains Pertanian
 • Bacelor Sains Hortikultur
 • Bacelor Sains Pengurusan Perladangan
 • Bacelor Pertanian (Akuakultur)
 • Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
 • Bacelor Sains Perniagaantani
FAKULTI KEJURUTERAAN
 • Bacelor Kejuruteraan (Awam)
 • Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
 • Bacelor Kejuruteraan (Kimia)
 • Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem)
 • Bacelor Kejuruteraan (Mekanikal)
 • Bacelor Kejuruteraan (Aeroangkasa)
 • Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
 • Bacelor Kejuruteraan (Sistem Komputer dan Komunikasi)
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
 • Bacelor Komunikasi
 • Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
 • Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu)
 • Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa
  Mandarin
 • Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa
  Arab
 • Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu)
 • Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 • Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa
  Perancis
 • Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Pengkhususan Bahasa
  Jerman
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
 • Doktor Perubatan
 • Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
 • Bacelor Sains (Dietetik)
 • Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
 • Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 • Bacelor Kejururawatan
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA
 • Bacelor Seni Bina Landskap
 • Bacelor Sains Seni Bina
 • Bacelor RekaBentuk (Reka Bentuk Perindustrian)

 

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
 • Bacelor Sains Komputer (Sistem Komputer)
 • Bacelor Sains Komputer (Multimedia)
 • Bacelor Kejuruteraan Perisian
 • Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer)
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
 • Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
 • Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia
 • Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi
 • Bacelor Sains (Kepujian) Biologi Sel dan Molekul
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
 • Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN
 • Bacelor Sains Bioindustri
PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
 • Asasi Sains Pertanian
FAKULTI SAINS
 • Bacelor Sains Biologi dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Matematik dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Statistik dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Fizik dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Kimia dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian
 • Bacelor Sains Kimia Petroleum dengan Kepujian
 • Bacelor Sains dalam Sains Bahan dengan Kepujian
 • Bacelor Sains dalam Sains Instrumentasi dengan Kepujian
 • Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Biologi
 • Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Fizik
 • Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Kimia
 • Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Matematik
 • Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Statistik
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
 • Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
 • Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
 • Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
 • Bacelor Muzik
 • Bacelor Sains Pembangunan Manusia
 • Bacelor Pengajian Pengguna
 • Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan
 • Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi
  Maklumat

 

 

SENARAI PROGRAM KERJASAMA
 1. Diploma Sains Komputer
 2. Diploma Pengurusan Perniagaan
 3. Diploma Pembangunan Manusia
 4. Diploma Pertanian
 5. Diploma KejuruteraanTeknologi Multimedia
Permohonan
SPM/setaraf

Kategori pemohon lepasan SPM/setaraf

STPM/setaraf

Kategori pemohon lepasan STPM / Matrikulasi / Asasi / Diploma / GCE A-Level / International
Baccalaureate (IB) / Australian Matriculation (AUSMAT) / APEL T-6/setaraf

Panduan
Syarat Am Permohonan

Syarat-syarat am program pengajian bagi program lepasan SPM/setaraf dan STPM/setaraf

 

Hubungi Kami

Tel: 013-353 4112(Encik Johari)/03-8959 3408(Cik Nur Baiti)

Emel: mohon@upmholdings.com.my

Alamat: 

UPM Education & Training Sdn Bhd

Block D, UPM-MTDC Technology Centre,

Universiti Putra Malaysia,

43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan